Jak na cizí jazyky?

Umět alespoň jeden cizí jazyk je v dnešní době nutností, a to nejen v pracovním, ale i osobním životě. Nikdy nevíte, kdy ve svém rodném městě narazíte na cizince v nesnázích nebo kdy zavítáte na opačný konec světa bez českého průvodce. Jak se ale cizí jazyk naučit? Existuje několik ověřených způsobů, díky kterým ovládnete doposud neznámí jazyk lehce a s grácií.
cizojazyčné učebnice

Jazykový kurz
Ať už se rozhodnete pro několikaměsíční nebo intenzivní týdenní, online nebo offline, doma či v zahraničí – nemusíte se bát neúspěchu. Výuka s vyškoleným lektorem vám dodá potřebnou oporu v začátcích, a pokud patříte mezi pokročilejší, lektor vám pomůže rozvíjet již získané znalosti a zapracuje s vámi na oblastech, které vám působí problémy. Největší výhodou je bezesporu okamžitá odezva na výslovnost, která je v běžné komunikaci velmi důležitá. Pokud vyslovujeme slova nepřesně, může to působit nemalé nesnáze a právě jim můžeme předejít díky pomoci lektora.

Mobilní aplikace
Časová omezení jsou pro mnohé lidi důvodem k výběru mobilní aplikace namísto kurzu, na který musí docházet. Cvičení v aplikaci může dotyčný vypracovat kdekoli a kdykoli během dne, například při pauze na oběd nebo večer v posteli před spaním. Interaktivní přístup a zvukové nahrávky přispívají ke snadnějšímu zapamatování slovíček a základních slovních spojení.

Učebnice pro samouky
Dříve velmi využívaná metoda dnes pomalu upadá díky nástupu internetu a jeho nepřeberným možnostem. Učebnice je báječnou pomůckou pro ty, kteří se nejlépe učí z papíru a případně přiloženého CD, na kterém jsou všechna poslechová cvičení. Pokud však uděláte chybu, nemusíte si ji ani uvědomit a nikdo vás na ni neupozorní (pamatujete Joeyho z Přátel a jeho francouzštinu?). Nemluvě o absenci jakýchkoli interaktivních podnětů, které by vám pomohly se zapamatováním slovíček, bez kterých je nemožné cizí jazyk naplno ovládnout.
učení na pc
Skupina vs. Individuální přístup
Dalším prvkem, který může hrát významnou roli při studiu cizího jazyka je prostředí, ve kterém naše studium probíhá, konkrétně to, zda jsme ve skupině nebo rozšiřujeme své znalosti individuálně. Skupiny mohou vyhovovat těm, kteří jsou v běžném životě společenští a nejlépe se učí při komunikaci a poslechu dalších osob. Krátké intervaly, během kterých není pozornost zacílena na daného člověka, ale na jeho spolužáka, mohou složit jako vítaná pauza, během které si mozek odpočine a nemusí být neustále ve střehu. Naproti tomu například kurz probíhající za přítomnosti pouze lektora a studenta může vyhovovat těm, kteří jsou rozvážnější a raději mají na studium klid a rádi si určují tempo, jakým se bude postupovat.